Získanie povolania budúcnosti bez drahých kurzov? Je to možné!

Stáva sa, že vedomosti získané v prvom roku štúdia prestávajú byť na konci štúdia relevantné. Čoraz častejšie nerozhoduje o získaní dobrej práce vzdelanie či špecifické znalosti, ale súbor kompetencií a schopnosť prispôsobiť sa neustále meniacim podmienkam.

Aké je povolanie budúcnosti?

Odborníci z automobilového sektora predpovedajú, že najbližších 5 rokov prinesie viac zmien ako za posledných 50 rokov. Iní poukazujú na kompetenčný deficit a obrovské problémy, ktorým budú musieť zamestnávatelia čeliť. A hoci dopyt po kandidátoch na prácu rastie, zabezpečiť potrebné kompetencie zamestnancov do budúcnosti nie je také jednoduché. Chýbajú systémové riešenia, ktoré by uľahčili spoluprácu automobilového priemyslu s priemyselnými školami či univerzitami. Dynamický rozvoj technológií a automatizácie procesov núti firmy realizovať vlastné nápady na rozvoj personálu alebo hľadať hotové riešenia medzi firmami z oblasti automotive.

Budúcnosť má práca, ktorú budú zamestnávatelia najviac vyhľadávať v najbližších 5, 10 či 15 rokoch. Dnes je ťažké určiť, aké povolanie bude existovať v budúcnosti, ale určite je možné naznačiť odvetvia, ktoré sa budú výrazne rozvíjať. V ére elektromobility a elektromobilov možno do tejto skupiny určite zaradiť aj automobilový priemysel.

Má kontrolór kvality budúcnosť?

Sprísnenie emisných noriem výfukových plynov a dynamický rozvoj technológií spôsobili, že sa priemysel obrátil smerom k výrobe elektromobilov. Automatizácia výrobných procesov nezastavila nábor na pozície súvisiace s kontrolou kvality. Práve naopak! Investície do kontroly kvality sa zvyšujú a samotný proces overovania produktov je zložitejší. Dôležité je štandardizovať jednotlivé činnosti. Vzhľadom na tempo vývoja chcú firmy zamestnávať personál s príslušnými kompetenciami, už prispôsobený na prácu na konkrétnej pozícii. Takže tí kontrolóri kvality, ktorí si uvedomujú potrebu rozvoja, majú budúcnosť.

Kvalita je budúcnosť – ako NAOZAJ vyzerá práca kontrolóra kvality?

Ako získať povolanie budúcnosti bez nákladných investícií?

Spoločnosť Exact Systems si našla svoj vlastný spôsob implementácie programov stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, ktoré nie sú vždy prispôsobené potrebám zamestnávateľov. V apríli 2014 bol spustený originálny vzdelávací projekt s názvom Škola kvality. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kompetencií v oblasti kontroly kvality v automobilovom sektore s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a znalosti účastníkov a vyrovnať ich šance na trhu práce.

Hlavný cieľ je zložený zo špecifických cieľov: zvýšenie kvalifikácie a nástrojov potrebných pre prácu v sektore kontroly kvality (vrátane počítačových aplikácií, všeobecných a praktických znalostí) a zvýšenie interpersonálnych kompetencií. Účasť na projekte poskytuje výbornú prípravu na prácu v oblasti kvality. V rámci Školy kvality získavajú účastníci široké spektrum vedomostí a zručností v oblasti metód a technológií používaných vo výrobných závodoch. Praktickým ukázaním prostredia, v ktorom sú inovácie, vzdelávanie a tímová práca základom na dosiahnutie cieľa, môžu absolventi Školy kvality naplniť neustále rastúce očakávania trhu práce. Na druhej strane si zákazníci môžu byť istí, že zverený proces bude vykonaný v súlade s očakávaniami, pracovníkmi s príslušnými kompetenciami.

Pridajte sa ku komunite 6000 ľudí v červených tričkách.

Škola kvality je didaktický proces, preto rozsah či detailnosť tém podlieha úpravám. Vďaka neštandardnému prístupu k vzdelávaniu a najmä rozvíjaniu tém školení spájajúcich technické, odborné a interpersonálne zručnosti získavajú absolventi projektu množstvo zručností potrebných pre prácu aj v iných odvetviach hospodárstva.

A to všetko úplne zadarmo. Kurzy sú bezplatné a sú formou vyznamenania pre našich kontrolórov kvality, ktorí prejavujú najväčšie odhodlanie pri realizácii zákaziek pre Exact Systems.

Získať povolanie budúcnosti v automobilovom priemysle máte na dosah ruky. Chcete ho nájsť? Uchádzajte sa o ponuky vo svojej lokalite, zúčastnite sa Školy kvality a plánujte si vlastnú budúcnosť!

Prečítať si tiež

Не знайшли для себе пропозиції?

Заповніть коротку форму