Kvalita je budoucnost– jak OPRAVDU vypadá práce kontrolora kvality?

Znáte tento příběh? Prohlížíte si stovky pracovních nabídek ve Vašem okolí a hledáte vhodnou práci. Narazíte na perfektní nabídku: kontrola kvality ve výrobním závodě. Skvělá lokalita, adekvátní pracovní doba a uspokojivý plat. Rozsah povinností se také zdá v pořádku, benefity jsou atraktivní a zaměstnavatel nevyžaduje životopis. Už chcete kliknout na tlačítko „zažádat“, ale nadšení zmizí, jakmile si vzpomenete na slova kamaráda: kontrola kvality je velmi obtížná, vyžaduje rychlé pracovní tempo a nenabízí příležitost k rozvoji.  Chcete vědět, jak opravdu vypadá práce kvalitního kontrolora? Přečtěte si tento článek až do konce.

Co je kontrola kvality?

Je známo, že výrobní závody musí kontrolovat kvalitu všech prvků, které tvoří finální produkt. Proč? Za prvé, jeden vadný komponent může mít za následek nákladné prostoje na výrobní lince. Zadruhé vadné výrobky podléhají reklamaci a výrobce kromě finančních ztrát utrpí i ztráty dobrého dojmu.  A co je nejdůležitější, v automobilovém průmyslu mohou mít jakékoli nesrovnalosti tragické následky.  Kontrola kvality má proto obrovský dopad na zajištění bezpečnosti konečného použití produktu.

MÝTUS: Kontrola kvality je těžká fyzická práce

Každý den lidé zaměstnaní na této pozici kontrolují obrovské množství různých prvků a podsestav, které tvoří konečný produkt. Kontrole podléhá i vyrobené zboží těsně před dodáním příjemcům.

Povinnosti kontrolora kvality nejsou obtížné, zvláště když v této profesi teprve začínáte. Inzeráty často zmiňují, že zkušenosti nejsou vyžadovány, protože úkony prováděné při vizuální nebo kvantitativní kontrole jsou snadné, vždy založené na pokynech a lze se je rychle naučit. Existují však úkoly zaměřené pouze na kvalifikované osoby, které umí používat kontrolní a měřicí nástroje, nebo znají technický výkres.

Hledáte akutně práci? Připojte se ke komunitě 6 000 lidí s červenými tričky.

Rozsah a způsob kontroly jsou přesně popsány ve specifikaci, tedy v dokumentu dodaném firmou, která kontrolu objednává. Prvky může být potřeba zkontrolovat vizuálně – zda nemají žádné škrábance, zda mají vhodnou barvu nebo odstín, zda odpovídají vzoru rozměry, hmotností nebo mezerami mezi nimi. Kontrolovat lze také přítomnost jednotlivých prvků v kontrolovaném dílu a správnost montáže. Pokročilejším způsobem kontroly kvality je kontrola funkčnosti, dodržení technického výkresu a dalších parametrů. Jejich verifikace probíhá pomocí správně zkalibrovaných řídicích a měřicích nástrojů, např. mikrometr, posuvné měřítko. Tento typ kontroly provádějí kvalifikovaní operátoři. Často se tohoto úkolu chopí lidé, kteří jsou manuálně zruční a preferují přírodovědné předměty, např. studenti technických fakult, kteří jsou předurčeni k provádění činností podle schémat a návodů. V kontrole kvality není prostor pro svobodný a volný přístup k prováděným úkolům.

MÝTUS: Kontrolor kvality vyžaduje rychlé pracovní tempo

Celý proces probíhá na speciálně připraveném stanovišti. Tempo práce a používané nástroje jsou správně přizpůsobeny. Vadné díly musí být odděleny od dobrých a provedený úkol řádně reportován. Stává se, že jedna osoba zkontroluje jeden malý prvek (např. šroub) a v dalším případě celou podsestavu, jejíž části se kontrolují v souladu s pokyny: zda jsou dobře spojeny, zda nedošlo k poškození a jestli vše bude plnit svou funkci.

Osoba v této pozici, s ohledem na kvalitu produktu, by měla být především pečlivá a přesná. Kontrola kvality je proces, který má přímý dopad na bezpečnost lidí používajících konečný produkt. Proto je důležitý smysl pro zodpovědnost a angažovanost prováděných úkolů. Netrpěliví lidé se v této profesi nenajdou, protože činnosti se opakují a vyžadují neustálé soustředění. Mezi požadavky patří i dobrý zrak, i když vada zraku korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami není překážkou pro výkon tohoto povolání.

Chcete získat profesi budoucnosti bez drahých kurzů? I to je možné!

MÝTUS: Práce v kvalitě je dobrá volba na počkání

Práce v oboru kontroly kvality je často první zaměstnání, ideální pro mladé lidi, studenty, lidi bez pracovních zkušeností. Je to dobrý způsob, jak začít kariéru v automobilovém průmyslu. Stálý výskyt ve výrobních závodech v Evropě a Asii, neustálá výměna zkušeností s odborníky z automobilového sektoru a znalost převažujících trendů, nám umožňuje nabídnout kontrolorům kvality vývojový proces na míru v rámci originálního vzdělávacího projektu – Akademie kvality. Při náboru na vyšší pozice, jako je Team Leader nebo Koordinátor, se nejprve bere ohled na kandidáty na pozici kontrolorů kvality. Mnoho současných specialistů, manažerů, auditorů a dokonce ředitelů začalo pracovat ve společnosti Exact Systems jako kontrolor kvality.

Kolem povolání kontrolora kvality vzniklo mnoho mýtů. Práce na každém závodě je trochu jiná a o jejích přednostech, je nejlepší abyste se přesvědčili sami.Prohlédněte si aktuální nabídky na pozici kontrolora kvality v Polsku, Německu, Belgii, Holandsku, Německu a Rakousku.

Zkontrolujte, zda nenajdete něco pro sebe a přihlaste se.

Čti také

Nenašel jsi nabídku pro tebe?

Vyplň krátký formulář a my se ti ozveme.